Stichting

 • image by WebDog

  Stichting Vrienden van de Koninklijke Harmonie ’s-Hertogenbosch

  De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. De stichting heeft ten doel de ondersteuning, instandhouding en de bevordering van de Culturele- en Historische waarden van de Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Koninklijke Harmonie ’s-Hertogenbosch, gevestigd te ’s-Hertogenbosch en voorts al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

  Website Koninklijke Harmonie 's-Hertogenbosch

 • image by WebDog

  Over de stichting

  Stichting Vrienden van de Koninklijke Harmonie ’s-Hertogenbosch
   
  Officiele naam:               Stichting Vrienden van de Koninklijke Harmonie ’s-Hertogenbosch
  Rechtsvorm:                   Stichting
  KVK nummer:                 41086525
  Oprichting:                      9-10-1997
   
  Stichting Vrienden van de Koninklijke Harmonie ’s-Hertogenbosch  
  De stichting is opgericht in 1997 voor onbepaalde tijd. De stichting heeft ten doel de ondersteuning, instandhouding en de bevordering van de Culturele- en Historische waarden van de Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Koninklijke Harmonie ’s-Hertogenbosch, gevestigd te ’s-Hertogenbosch en voorts al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
   
  Bestuurssamenstelling:
  De heer Harry Kemps  |  voorzitter
  De heer Robert van Aspert  |  secretaris
  De heer Erik Vingerhoets  |  penningmeester
  De heer Harry van der Krabben  |  lid
  Mevrouw Karin van de Ven  |  lid
  De heer Bert Damen  |  lid
  De heer Bas Coerts  |  lid
  De heer René van Amelsfoort  |  lid
   
  Contactgegevens:
  Stichting Vrienden van de Koninklijke Harmonie ’s-Hertogenbosch
  Burg. van Rijswijkstraat 8
  5268 EG Helvoirt
  r.vanaspert@xs4all.nl
  IBAN: NL63 RABO 0128 8854 40
   
  Uitgeoefende activiteiten
  Bijdragen aan Harmonie voor  muziekonderwijs jongeren en jongvolwassenen.
  Bijdragen aan Harmonie voor reparatie, onderhoud en aanschaf instrumenten en uniformen.
   
  Beleidsplan / doelstelling
  De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door het samenwerken met rechtspersonen met een soortgelijk of aanverwant doel en door het aanwenden van alle wettige middelen, die het doel van de stichting kunnen bevorderen. De stichting beoogt niet het maken van winst.
   
  Het vermogen van de stichting wordt gevormd door ontvangen schenkingen, erfstellingen en legaten of andere bevoordelingen, ten doel hebbend het vermogen van de stichting te vermeerderen. De inkomsten van de stichting bestaan uit; subsidies, vergoedingen en/of retributies en alle overige bijdragen van particulieren, instellingen of overheid die niet zijn bestemd tot aanvulling van het vermogen, alsmede alle andere baten.
  Bij de stichting zijn geen medewerkers in dienst. Bestuursleden ontvangen geen beloning.
   
  ANBI
  RSIN nummer: 806291163
   
  Financiële verantwoording
  Zie  bijlagen


  KHH Jaarrekening 2014

  KHH Jaarrekening 2015

  KHH Jaarrekening 2016

  KHH Jaarrekening 2017

  KHH Jaarrekening 2018

  KHH jaarrekening 2019

  KHH Jaarrekening 2020

Contact

Close Project

´s-Hertogenbosch, the Netherlands